×

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án King Bay

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Phân Khu Manhattan Island (A1)

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tiến độ mới nhất dự án King Bay tháng 4 – 2019

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 1 – 2019

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 12-2018

XEM CHI TIẾT

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THÁNG 11 – 2018

XEM CHI TIẾT

Updated in 9/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 9/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 8/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 7/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 6/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 5/2018

XEM CHI TIẾT

Cập nhật tháng 4/2018

XEM CHI TIẾT